Lindblom

Bernth Ivar Stöde

Nedansjö IK

G.R.O.G.G Nedansjö Förskola

Gammalt Tillbaka

Stöde Scoutkår

Anders Eriksson

Gamla Nedansjö "under vattnet"

Tallplantaget

Viggesidan

Erikssons Mekaniska Verkstad AB

Pilgrimsleden

Järnvägen

Nedansjö

Nedansjö

Stöde Hembygdsförening

Stödebygden

Hullsjön

Sågvikensbyggdegård