Läsåret 1992-93 Årskurs 1-2

Övre raden från vänster:
Barbro Dahlin 2.Birgitta Nilsson 3.Per-Erik Söder 4.Lena Mossberg 5.Fredrik Åström
6.Mia Axelsson 7.Christian Tjernell 8.Stefan Evenfjell 9. Andreas Eriksson
10.Emil Näslund 11.Mattias Rönnerfjäll 12.Magdalena Flemström 13.Eva-Britt Löfgren

Mellanraden från vänster:
1.Frida Granlund-Bergström 2.Niklas Eriksson 3.Andreé Höglin 4.Anders Åsberg
5. Sara Norgren 6.Mattias Sjödin

Nedre raden från vänster:
1.Niklas Rognli 2.Lina Norgren 3.Maria Bergström 4.Liv Öhlén Pettersson 5.Olov Söder
6.Ellinor Söder 7.Lisa Wie 8.Emilie Nordell