Läsåret 1992-93 Förskolan

Övre raden från vänster:
1.Elisabeth 2.Stina-Maria Berggren 3.Berit Flemström 4.Glenn Svensson
5.Anna-Karin Hultin 6.Joakim Söder 7.Maria Kristmansson 8.Åsa 9.Carina Lindblom

2:a raden uppifrån och från vänster:
1.Carolina Rickebo 2.Caroline Vängberg 3.Caroline Lindholm 4.Emilie Sörholm

3:e raden uppifrån och från vänster:
1.Ellinor Söderberg 2.Maria Norgren 3.Lars-Inge Månsson 4.Elin Granlund
5.Agnes Hedenström 6.Angelina Höglin

4:e raden uppifrån och från vänster:
1.Staffan Söder 2.Mattias Brunzell 3.Linnea Wie 4.Jimmy Westin 5.Malin Rudberg
6. Marie-Lousie Berggren

Nedre raden från vänster:
1.Jim Östlund 2.Fredrik Rönnerfjäll 3.Joakim Mörsky 4.Emanuel Granlund
5. Andreas Dahl 6.Michael Tjernström 7.Tomas Hedlund