Läsåret 1997-98 Årskurs 3-5

Övre raden från vänster:
1.Agnes Hedenström 2.Tomas Hedlund 3. Carolin Linholm 4.Joakim Mörsky 5.Tove Bergström 6.Mattias Brunzell 7.Carolina Rickebo

2:a raden uppifrån och från vänster:
1.Sigbritt Stockhaus 2.Fredrik Rönnefjäll 3.Glenn Svensson 4.Elin Granlund 5. Lotta Melkersdotter-Sahlberg

3:e raden uppifrån och från vänster:
1.Maria Dhal 2.Staffan Söder 3.Joakim Söder 4.Mia Vågberg
5.Daniel Häggkist 6. Kersti Renander