Läsåret 1981-82 Årskurs 5-6

Övre raden från vänster:
1.Pernilla Norgren 2.Annika Mörsky 3.Lars Grannars 4.Anita Agstam 5.Eva Berntsson 6.Joakim Larsson 7.Helen Malmström 8.Magnus Jonsson 9.Anna-Karin Mossberg 10.Helene Söderman

Mellanraden från vänster:
1.Tomas Dahlin 2.Michael Berntsson 3.Ulf Dahlin 4.Ylva Åhlén 5.Håkan Dahl 6. Maria Byström 7.Torbjörn Svensson 8.Helena Rydberg

Nedre raden från vänster:
1.Peter Sundberg 2.David Norgren 3. Eivin Söderberg 4.Anna-Karin Mossberg 5.Fredrik Nilsson 6.Beatrice Nilsson